Kullanım Sözleşmesi

BİZBİZE KULLANIM SÖZLEŞMESİ
MADDE 1. TARAFLAR:

SATICI: BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Yazılım Elektronik Ticaret A.Ş. Adresi: Mustafa Kemal Mahallesi, ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi, 280/G Kat:4 No:14 PK, Dumlupınar Blv., 06530 Çankaya Satışı yapılan ürünlere ait web adresi : https://bizbize.live

ALICI/MÜŞTERİ: İşbu maddede belirtilen satışı yapılan ürünlere ait web sitesi üzerinden sipariş veren/ürün temininde bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir.

MADDE 2. KONU İş bu sözleşmenin konusu, bizbize.live internet sitesinden elektronik ortamda Müşterinin sipariş verdiği, “BizBize” uygulamasının internet sitesinde belirtilen satış fiyatı ile satışı ve kullanımı ile ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. Bizbize.live internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verildiğinde bağlantılı tüm özellikler ve işlevsellikler, web siteleri ve kullanıcı ara yüzleri ve ayrıca hizmetlerimizle ilişkili tüm içerikler ve yazılım uygulamalarına ulaştığınızda BİTES ile bağlayıcı bir sözleşme akdetmiş olursunuz.

MADDE 3. HİZMETİN TANIMI Bu sözleşme konusu mal ve hizmetler; BİTES’in bizbize.live adlı internet sitesi üzerinden vermiş olduğu, BizBize Video Konferans Yazılımı hizmetleri ile bizbize.live vasıtası ile yürütmüş olduğu her türlü satış ve ticari faaliyettir. Hizmeti satın aldığınızda iş bu sözleşmeleri okuyup anladığınızı ve bu sözleşmede belirlenen şartların da taraflar için bağlayıcı olduğunu kabul etmiş olursunuz. Sözleşmeyi kabul etmemeniz durumunda BizBize Hizmetini kullanamaz veya program ile ilgili hiçbir İçeriğe erişemezsiniz.

MADDE 4. BİZBİZE KULLANIM KOŞULLARI 4.1 HİZMET SEÇENEKLERİ Hizmet seçeneklerimizin bir açıklaması ve ödeme koşulları https://bizbize.live sitesinde yer alan Ödeme Planı sekmesinde yer almaktadır.

MADDE 5. ÖDEME, İPTAL VE CAYMA HAKKININ KULLANIMI 5.1 FATURALANDIRMA Hizmetin cinsi, türü ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, gerek bu sözleşmede gerekse bizbize.live adlı web sitesindeki hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir. 5.2. ÖDEME PLANI Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden ödemelerini takip edebilir. Bizbize aylık ön ödemeli kullanım ücreti ya da dönemlik ücreti zaman zaman Satıcı tarafından değiştirebilir; fiyat değişikliği yapılması durumunda bu durum Müşteriye bildirilir. Fiyat değişiklikleri olması durumunda fiyat değişikliği tarihini takip eden bir sonraki abonelik döneminin başından itibaren yürürlüğe girer. Kullanım ücreti değişikliği yürürlüğe girdikten sonra BizBize Hizmetini kullanmaya devam etmesi halinde Müşteri yeni fiyatı kabul etmiş olur. Müşteri fiyat değişikliğini kabul etmiyorsa fiyat değişikliği yürürlüğe girmeden önce Ücretli Abonelikten çıkarak değişikliği reddetme hakkına sahiptir. Müşteri bir Ücretli Abonelik için kaydolması halinde, aşağıdaki koşullara uygun şekilde, ilgili hizmet için üye olduğu günden itibaren on dört (14) gün içinde ("Cayma Dönemi") herhangi bir nedenle ya da nedensiz olarak fikrini değiştirebilir ve ödenen tüm paraların tamamen geri ödemesini talep edebilir. Müşteri bir Deneme Sürümü için üye olursa Deneme Sürümü aldığı Ücretli Abonelik için Cayma Döneminin, Deneme Sürümünü başlatmasından on dört (14) gün sonra sona ereceğini kabul etmiş olur. Deneme Sürümü sona ermeden önce Ücretli Aboneliği iptal edilemez. Böyle bir durumda müşteri cayma hakkını kaybeder ve Bizbize Ücretli Aboneliği iptal edene kadar müşteriye her ay kararlaştırılan tutarı otomatik olarak yansıtılır. Müşteri tarafından Deneme Sürümü olmayan bir Ücretli Abonelik satın alınması halinde Bizbize müşteri iptal edene kadar her ay otomatik olarak kendisine ücret yansıtması için Satıcı’yi yetkilendirmiş olur. Müşteri; Cayma Döneminin, satın alma tarihinden sonraki on dört (14) gün için geçerli olduğunu ancak bu dönem içinde Bizbize Hizmetini kullanılması halinde cayma hakkının kaybedildiğini kabul edilmiş olur. 5.3YENİLEME ve İPTAL Ücretli Abonelik bir Ön Ödemeli Dönem için satın alınmış olmadıkça, ücretli Aboneliği satın alınması halinde o an geçerli olan abonelik dönemi sona ermeden ücretli Abonelik iptal etmediği müddetçe geçerli abonelik döneminin sonunda otomatik olarak yenilenir. İptal, o anki abonelik döneminin son gününden sonraki gün yürürlüğe girer. Ücretli abonelik içeriğinin değiştirilmesi durumunda, yeni ücretli abonelik bedeli Müşteriden tahsil edilir ve değişiklik gününden itibaren abonelik başlatılır, eski ücretli abonelik bedelinin abonelik dönemi sonuna kadar kalan kullanılmamış kısmı Müşteriye iade edilir. Ücretli Abonelik, (1) Cayma Dönemi sona erdikten sonra; (2) Müşteri abonelik dönemi sona ermeden önce ödemesini ya da Ücretli Aboneliğini iptal eder ve/veya herhangi bir Sözleşmeyi fesheder ise halihazırda ödenmiş olan abonelik ücretini iade edilmeyeceğini kabul eder. Müşteri tarafından Cayma Dönemi sona ermeden önce yapılan ödemenin geri talep edilmesi halinde Müşteri Desteği ile iletişime geçmelidir. Herhangi bir geri ödeme Satıcı tarafından işleme alınması halinde tutarların geri ödemesini müşterinin ödeme için kullanmış olduğu yöntem kullanarak yapılacaktır.

MADDE 6. HİZMETİN KULLANIM ESASLARI İş bu sözleşme kapsamımda müşterinin BizBize Hizmetini kullanması için erişim ve kullanım izni verilmiş olacaktır. Bu Erişim ve Kullanım İzni, Sözleşme’nin Müşteri veya SATICI ve/veya bizbize.live tarafından sonlandırılmasına kadar yürürlükte kalacaktır. Bizbize Hizmetinin ve İçeriğinin lisanslı yazılımında yer alan yapı, düzenleme ve kodlar SATICI’nın ticari sırlarıdır. Bu yazılımın veya dokümantasyonunun, bu sözleşme ile izin verilen durumlar dışında devredilmesi, kiralanması, tümü yada bir bölümünün kopyalanması, dağıtılması, aktarılması ve/veya kullanılması, T.C. kanunlarına göre izinsiz kullanım ve telif hakları ihlalidir. SATICI’nın izni olmaksızın bu yazılımı veya dokümantasyonun tümü yada bir bölümünün kullanımı, devredilmesi, kiralanması, kopyalanması, dağıtılması, aktarılması, durumunda ilgilerin yasal sorumluğu ortaya çıkacaktır. Sözleşmelerde açıkça verilmiş olan haklar haricinde iş bu sözleşme kullanıcıya BizBize Hizmetine veya İçeriğe ilişkin hiçbir hak, mülkiyet hakkı veya başka bir menfaat sağlama hakkı vermemektedir.

MADDE 7. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 7.1. Kullanıcı, işbu sözleşme satıcı tarafı olan Satıcı’nın, her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin kendisine ulaşmasına muvafakat etmektedir. Şayet müşteri kendisine reklam, tanıtım kampanya ve ileti gönderilmesini istemiyor ise bu durumu Satıcı’ya yazılı olarak bildirmelidir. Satıcı bu sözleşme kapsamında edinmiş olduğu kişisel verilerinizi bu sözleşmenin kurulması, faaliyetlerin hukuka uygun olarak yürütülmesi amaçları ile bağlantılı sınırlı ve ölçülü olmak üzere veri sorumlusu sıfatıyla kaydeder, işler,depolar, muhafaza eder Kişisel Verileriniz ile ilgili Satıcı ürün ve hizmet alan kişi aydınlatma metnini https://bizbize.live adresinden inceleyebilirsiniz. 7.2. Kullanıcı/ Müşteri; BizBize Hizmetinin ya da İçeriğin herhangi bir kısmını kopyalama, yeniden dağıtma, çoğaltma, sökme, kaydetme, aktarma, herkese açık bir şekilde gösterme, yayınlama ya da herkese açık hale getirme hakkına sahip değildir. Ayrıca Kullanıcı/ Müşteri BizBize Hizmetini ya da İçeriği Sözleşmelerde ya da geçerli kanunlarda açıkça izin verilmiş olmayan veya BizBize Hizmetindeki ya da İçerikteki veya bunların herhangi bir kısmındaki fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı gibi) başka bir biçimde ihlal eden herhangi bir şekilde kullanamaz. Bu maddenin ihlali halinde iş bu kullanım sözleşmesi sona ereceği gibi Satıcı’nın ayrıca uğradığı zararların tazminini talep etme hakkı saklıdır. 7.3. Hesabın ve parolanın gizliliği ve güvenliği kullanıcının olan müşterinin sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ya da parolasının kaybolması ya da çalınması durumunda ya da bir üçüncü tarafın müşteri hesabına yetkisiz giriş yapması durumunda Satıcı’nın her hangi bir sorumluluğu bulunmamakla birlikte; durumun Satıcı ile hemen iletişim kurarak müşteri hizmetlerine bildirmesi gerekmektedir. 7.4. Satıcı BizBize Hizmetinin işleyişinin düzgün devam etmesini sağlamak için makul çaba sarf edecektir. Ancak belirli teknik zorluklar, bakım veya testler ya da ilgili kanunlardaki ve düzenleme gerekliliklerindeki değişiklikleri yansıtmak için yapılması gereken güncellemeler zaman zaman geçici kesintilere yol açabilir. BizBize Hizmetinin ya da herhangi bir işlevinin veya özelliğinin gerçekten kesintiye uğraması, değişmesi ya da sona ermesi, mevcut işlevleri ya da özellikleri onarma, koruma veya geliştirme ya da Hizmete yeni işlevler ya da özellikler ekleme ihtiyacı, Hizmetin işlerliğini veya güvenliğini sağlamak amacıyla bilim ve teknolojideki ilerlemeleri uygulama, yasal nedenler ve düzenlemeye bağlı nedenler gibi geçerli nedenlerle, kanunların izin vermediği durumlar haricinde hiçbir durumda müşteriye karşı bir yükümlülüğü olmaksızın, mümkün hallerde önceden bildirimde bulunarak BizBize Hizmetinin işlevlerini ve özelliklerini düzenli olarak ve istediği zaman, geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

MADDE 8. TEKNİK DESTEK / MÜŞTERİ DESTEĞİ Müşteri tarafından, BizBize hesabı ya da ödemeyle ilgili sorulara ("Müşteri Desteği Soruları") ilişkin müşteri desteği için destek@bizbize.com kullanarak Müşteri Hizmetleri departmanına ulaşılabilecektir.

MADDE 9. SÖZLEŞME SÜRESİ VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 9.1. Sözleşmeler, Kullanıcı müşteri tarafından ya da Satıcı tarafından feshedilene kadar geçerli olmaya devam edecektir. İş bu sözleşme müşteri veya Satıcı tarafından istenildiği zaman feshedebilir. 9.2. BizBize Hizmetini ve/veya İçeriği fiili olarak izinsiz kullanması veya izinsiz kullandığından şüphelenilmesi, Sözleşmeye uyulmaması veya Hizmetleri ve/veya İçeriğin Satıcı tarafından kaldırılması (bu durumda bunu yapmadan önce Satıcı tarafından müşteriye makul sürede bildirimde bulunulacaktır) durumlarında Satıcı istediği zaman Sözleşmeleri feshedebilir ya da BizBize Hizmetine müşterinin erişimini askıya alabilir. 9.3. Sözleşmelerin müşteri tarafından ya da Satıcı tarafından feshedilmesi veya BizBize Hizmetine müşteri erişiminin askıya alması halinde Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Müşteri tarafından o zamanda kadar ödenmiş ücretler iade edilmez. 9.4. Müşterinin BizBize kullanıcı hesabının nasıl sonlandırabileceği öğrenmek istemesi halinde Satıcı’nın web sitesinde Hakkımızda sayfasında bulunan Satıcı iletişim bilgileri aracılığıyla Satıcı ile irtibata geçebilecektir.

MADDE 10. BÖLÜNEBİLİRLİK Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle veya herhangi bir ölçüde geçersiz ya da yürütülemez olması durumunda sözleşmelerin geri kalan hükümlerini yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 11. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 12. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 13. YÜRÜRLÜK Müşteri, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede müşteri tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:
MÜŞTERİ:
TARİH: